Richard Talaksuru - Statera Jongerenbegeleiding Leek

Richard Talaksuru Hoofdbegeleider

Richard Talaksuru is hoofdbegeleider binnen Statera. Een functie die hij naar eigen zeggen met trots vervult: “Statera biedt mij de vrijheid om mee te gaan in de ambitie om veiligheid in de opvoeding en ontwikkeling van jongeren goed te organiseren.”

“Samenwerken staat centraal in mijn werkwijze om het leven van jongeren opnieuw in te richten of te herpakken. Gezamenlijk brengen we wensen, doelen en de sociale leefomgeving in kaart. Evenals de obstakels die ze wellicht ondervonden hebben. We zoeken een weg om uitdagingen aan te gaan, zodat jongeren kunnen groeien en hun doelen kunnen bereiken. Jongeren zijn in mijn beleving eigenaar van hun eigen weg en ik vind het belangrijk dat zíj de richting bepalen.”

“Ik werk met verschillende jongeren met verschillende eigenheden en achtergronden. Niemand is gelijk en daarom zijn de samenwerkingen die ik aanga óók heel verschillend. Ik richt me in de ondersteuning en hulp altijd op het borgen van een veilige omgeving waarbinnen jongeren zich kunnen ontwikkelen. Waar mogelijk betrek ik ook het netwerk van de jongere in dit proces, zoals ouders, verzorgers en andere belangrijke betrokkenen.”

Richard vertelt: “Als vijfde telg uit een gezin, waarin ik opgroeide met vijf zussen en zeven broers, heb ik geleerd om met verschillende karakters om te gaan. Humor en relativeren zijn mijn kracht! Ik vind het leuk om een benadering te vinden die aansluit binnen de context waar jongeren vandaan komen. Het is een uitdaging om hierin zo te navigeren dat we elkaar begrijpen. Op die manier hoop ik dat de jongeren waarmee ik werk, een begeleider treffen die ze de handvatten aanreikt om het beste uit zichzelf te halen.”

“Na het behalen van verschillende mbo-diploma’s voor inrichtingswerker en SPW, heb ik in 2014 de hbo-opleiding Jeugdzorgwerk behaald. Ik ben al sinds 1993 werkzaam binnen de zorg. Ik ben dankbaar dat ik getuige mocht én mag zijn van de kansen die jongeren grepen, de stappen die ze zetten en de overwinningen die ze behaalden. En dat terwijl ik even mee mocht lopen op deze weg van een jong mens naar een groeiend en lerend leven!”

< Terug naar alle mederwerkers