De doelgroep

Statera richt zich op jongeren van 18 tot en met 26 jaar met:

  • een verstandelijke beperking, waarbij er een reëel perspectief is op ontwikkeling en leerbaarheid
  • psychische problemen
  • sociaal-emotionele/ gedragsproblemen
  • hechtingsproblemen
  • een autistische aanverwante stoornis (zoals ADHD, PDD NOS,  ADD)

Contra indicaties

Om een veilige leefomgeving en continuïteit te kunnen waarborgen, waarbij Statera de juiste ondersteuning en begeleiding kan bieden, is er een aantal contra-indicaties vastgelegd.

Als er sprake is van een of meer van de volgende contra-indicaties, dan kan Statera geen begeleiding bieden:

  • bij ernstige verslavingsproblematiek
  • als er een risico is op voortdurend sociaal of fysiek  grensoverschrijdend gedrag
  • bij psychiatrische problemen die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat er nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken
  • wanneer een jongere een kind heeft of in verwachting daarvan is
De doelgroep - Statera Jongerenbegeleiding Leek

Klanttevredenheid

We vinden het erg belangrijk om te weten hoe de jongeren die wij begeleiden onze werkwijze beoordelen. We vragen regelmatig naar hun mening over Statera. In mei 2016 beoordeelden ze Statera met een 8,5 als gemiddeld cijfer, iets waar we erg trots op zijn.