Klachten

Onze begeleiders proberen hun werk zo goed mogelijk te doen. Helaas is er in de communicatie tussen mensen of in de uitvoering van de praktische zorg wel eens iets mis gaan. Misschien voelt de jongere zich niet goed behandeld en kan ontevreden zijn. Als dit zo is maak het bespreekbaar.

Praat erover

Meestal werkt het het beste om eerst te praten met de begeleider of de leidinggevende. Werkt het praten niet of helpt het niet genoeg, dan kan er een klacht worden ingediend.

Een klacht indienen

Er kan een klacht in worden gediend bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. De klachtenfunctionaris benadert de jongere naar aanleiding van de klachten. Samen met de klachtenfunctionaris worden de vervolgstappen bepaald.

Komt de jongere er niet uit of is hij/zij ontevreden over de oplossing van de klachtenfunctionaris dan kan er een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie Klachtenportaal zorg of de Geschillencommissie KPZ.

Bij het indienen van klachten kun je ondersteuning krijgen van de vertrouwenspersoon van Zorgbelang Groningen.

De volledige klachtenregeling voor:

Klanttevredenheid

We vinden het erg belangrijk om te weten hoe de jongeren die wij begeleiden onze werkwijze beoordelen. We vragen regelmatig naar hun mening over Statera. In maart 2021 beoordeelden ze Statera met een 7,6. In maart 2019 beoordeelden ze Statera met een 8,1 als gemiddeld cijfer. In de komende periode richten wij ons op de punten die onze zorg- en dienstverlening nog verder kunnen verbeteren, zodat we volgend jaar weer een hogere score behalen. Ondanks dat zijn wij trots op het bereikte resultaat.