Werkwijze

De hulpvraag van iedere jongere is uniek. We starten altijd met een afstemmingsgesprek waarin we de hulpvraag samen met de jongere bespreken. In dit gesprek kijken we naar praktische en haalbare doelen die passen bij de ontwikkeling van de jongere. Vervolgens leggen we deze doelen en de afspraken vast in een zorgcontract en worden ze uitgewerkt in een handelingsplan.

We werken met een uniek volgsysteem dat Statera zelf ontwikkelde: Ifollow. Tijdens het begeleidingstraject maken we gebruik van dit digitale volgsysteem. Ifollow bevat alle competenties die nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren. Het biedt jongeren de mogelijkheid om zichzelf te beoordelen en zichzelf te laten beoordelen door de begeleider. Het is een handig hulpmiddel om tot zelfreflectie te komen.

Volgens ons zijn jongeren het allerbelangrijkste in hun leerproces. We willen dan ook bewerkstelligen dat ze zelf de regie krijgen over de inrichting van hun leven. Om dit te kunnen doen, is zelfkennis erg belangrijk. In dit proces staat de volgende vraag centraal:

‘’Wat zijn je krachten en aan welke doelen moet je nog werken om zelfstandig te kunnen functioneren?’’

Samenwerking

Statera heeft een samenwerkingsverband met GZ-psycholoog Ellen van den Houte. Zij is gespecialiseerd in behandeling van mensen met fobieën en PTSS.


Klik hier voor meer informatie over Ellen van den Houte.

Werkwijze Statera

Klanttevredenheid

We vinden het erg belangrijk om te weten hoe de jongeren die wij begeleiden onze werkwijze beoordelen. We vragen regelmatig naar hun mening over Statera. In mei 2016 beoordeelden ze Statera met een 8,5 als gemiddeld cijfer, iets waar we erg trots op zijn.