• Home  >  Trajecten van Statera

Trajecten van Statera

Ambulante begeleiding

Statera ondersteunt jongeren die zelfstandig wonen of het zelfstandig wonen als doelstelling hebben. Sommige jongeren hebben behoefte aan een beetje extra ondersteuning op het pad richting zelfstandigheid. De vorm en frequentie van de begeleiding is mede afhankelijk van de mate van de problematiek en zelfredzaamheid. Gedurende het traject besteden we aandacht aan de verschillende vaardigheden die jongeren nodig hebben om uiteindelijk zelf de regie te nemen over hun eigen leven.

De hulpverlening van Statera wordt altijd gecombineerd met aandacht voor school, stage, dagbesteding en/of werken. Een concrete dag invulling zorgt voor zingeving en is een basisvoorwaarde om perspectief te creëren. Als het nodig is betrekken we belangrijke instanties in het begeleidingsproces om de jongeren een unieke kans te bieden om hun toekomst zelf in te richten.

Fasehuizen

Sommige jongeren beschikken nog over onvoldoende praktische vaardigheden of ze zijn nog te jong om zelfstandig te kunnen wonen. Voor die doelgroep beschikt Statera over fasehuizen. Hier kunnen jongeren gericht werken aan hun zelfstandigheid, zodat ze in de toekomst op zichzelf kunnen gaan wonen. Overdag volgen de jongeren een traject richting school, stage, werk of dagbesteding. Met behulp van een persoonlijk plan werken we gericht aan het verwezenlijken van zelfstandigheid. In dit plan komen praktische zaken aan bod zoals bijvoorbeeld hygiëne, sociale vaardigheden, budgetteren en structuur aanbrengen in de dag. 

Statera is 24 uur per dag bereikbaar. We leveren zorg op maat binnen onze trajecten. En dat betekent dat zorg niet alleen overdag nodig is, maar soms ook ’s nachts of in het weekend. Om hulp te kunnen bieden bij problemen waarbij begeleiding vereist is, zijn we altijd bereikbaar.

Trajecten van Statera Jongerenbegeleiding

Klanttevredenheid

We vinden het erg belangrijk om te weten hoe de jongeren die wij begeleiden onze werkwijze beoordelen. We vragen regelmatig naar hun mening over Statera. In maart 2021 beoordeelden ze Statera met een 7,6. In maart 2019 beoordeelden ze Statera met een 8,1 als gemiddeld cijfer. In de komende periode richten wij ons op de punten die onze zorg- en dienstverlening nog verder kunnen verbeteren, zodat we volgend jaar weer een hogere score behalen. Ondanks dat zijn wij trots op het bereikte resultaat.